1 langkah awal sms gateway

by liyanaia ( Pages 1 2 3 4 )

2 ga bisa buka kaskus

by liyanaia

3 tanya database

by liyanaia

7 root di SHELL gambas

by liyanaia

9 Buka port 80

by liyanaia

14 tanya IP speedy

by liyanaia

15 tanya BASH command [lagi]

by liyanaia

16 mengetahui IP

by liyanaia

17 tanya, BASH command

by liyanaia

18 tanya Ubuntu on Mac

by liyanaia

19 tanya port icmp

by liyanaia

20 firewall iptables

by liyanaia

21 firewall iptables

by liyanaia

22 firewall iptables

by liyanaia